Lue Group is een toonaangevende management service organisatie. Het is onze doelstelling om met name kleinere en middelgrote organisaties en bedrijven te voorzien van diensten en producten die hen in staat stellen om een gezond financieel resultaat te behalen aan de ene kant en lange termijn doelstellingen te realiseren aan de andere kant.

In de huidige westerse wereld zien we een tendens van alsmaar grotere bedrijven en organisaties en tegelijkertijd een toenemende regelgeving. Voor kleinere en middelgrote organisaties is het steeds moeilijker om te overleven. Aan de andere kant zien we de ontwikkelingen in landen als bijvoorbeeld China waarvoor een andere set regels lijkt te gelden en waar overheden hun industrieŽn en bedrijven zwaar subsidiŽren.

Ondanks dat zal het niet veel langer dan zo'n jaar of 10 tot 15 duren voordat deze landen hun competitief voordeel kwijt zullen zijn. Om een gezonde balans in de wereld te houden is het in onze ogen belangrijk dat, tegen die tijd, de westerse bedrijven nog steeds bestaan. Alleen dan is een normale competitie mogelijk. Als we dit negeren dan zal het effect niet anders zijn dan dat de rollen worden omgedraaid en het Westen arm wordt en de nu opkomende landen rijk. Dit zal echter slechts een korte tijd duren want hun klanten zullen zich hun producten niet meer kunnen veroorloven.

Wij zien het als onze missie om bedrijven en organisaties te ondersteunen met kennis, ervaring en producten die zij nodig hebben maar zich veelal niet kunnen veroorloven. Wij bieden onze opdrachtgevers adviesdiensten, coaching, interim management en software producten voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen, rapportage en informatievoorziening. Als wij de oplossing niet zelf voorhanden hebben dan werken wij nauw samen met andere partijen om er voor te zorgen dat U uw doelstellingen kunt behalen. In voorkomende situaties zijn wij zelfs bereid op basis van 'no-cure, no-pay' te opereren of te participeren in uw bedrijf.

Wij richten ons met name op kleinere en middelgrote organisaties en bedrijven omdat de ervaring leert dat het resultaat van overnames en fusies veelal teleurstellend is. Vaak wordt de overgenomen partij onmiddellijk onderuit gehaald omdat de overnemende organisatie nog te zeer denkt in termen van "concurrent, vijand". In andere gevallen blijken de cultuurverschillen dermate groot te zijn dat er nimmer een behoorlijke integratie kan worden bereikt. Een andere reden voor ons is dat kleinere en middelgrote organisaties en bedrijven veelal geconfronteerd worden met dezelfde problemen en uitdagingen als de grotere, maar zich niet dezelfde remedie kunnen veroorloven.

Wij richten ons op grotere organisaties en bedrijven wanneer zij daadwerkelijk lange termijn doelstellingen nastreven. Deze bedrijven en organisaties kunnen wij helpen een optimale integratie van hun afdelingen en bedrijfsonderdelen te bereiken. Ook kunnen zij ons inzetten bij veranderingstrajecten. Bijvoorbeeld bij verkoop of aankoop van bedrijfsonderdelen of als coach, sparring partner of adviseur voor de leiding.