Waarom ons als coach?

Door een ongebruikelijke combinatie van vaardigheden, achtergrond en opleiding, veelal bedrijfskundigen en psychologen, zijn onze coaches de ideale gesprekspartner voor met name de hogere echelons.

Visie als coach:

Hoe goed iemand ook is, er is altijd ruimte voor verbetering. Zelfs de sterke, gemotiveerde en onafhankelijke persoonlijkheid heeft onverwachte tegenslagen en komt op zijn of haar pad voor ongewenste afleidingen te staan.

Daarbij ondervinden veel managers en andere professionals hoe eenzaam het is aan de top. Zij realiseren zich dat de druk op hen groot is en dat de snelheid waarmee zij op veranderingen moeten inspelen soms duizelingwekkend is. Daarom kunnen zij veel baat hebben bij een persoonlijke coach die er voor hen alleen is. Een onafhankelijk iemand, niet bedreigend, die geen verleden of toekomst binnen de organisatie heeft. Dat garandeert een ongedwongen omgeving om te reflecteren over zowel wat hen bezighoudt als wat op hen afkomt in zakelijk als privé omgeving en hoe hieraan optimaal extra sturing te geven.

Gehanteerde uitgangspunten:

Positieve stimulering m.b.v. eigen innerlijke kracht en wel of niet verborgen talenten. Doorbreken en overwinnen van latente angsten met als streven het bereiken van een innerlijk evenwicht en welbevinden.

Ons doel is het verbeteren van het welzijn van de cliënt in werk, privé leven en omgang andere mensen.